Οι λύσεις είναι προφανείς.

Δ. Τριανταφύλλης, Υποψήφιος για Πειθαρχικό και ΠΙΣ με τη ΝΙΚΙ-ΙΣΑ

Δ. Τριανταφύλλης, Υποψήφιος για Πειθαρχικό και ΠΙΣ με τη ΝΙΚΙ-ΙΣΑ

Αυτό και πρόσφατα διατυπώθηκε αλλά δεν φαίνεται ότι έχει γίνει πραγματικά αντιληπτό το περιεχόμενο της φράσης και η δύναμη που κρύβει. Ποίος αμφισβητεί τα αυτονόητα. ΟΙ γιατροί ως πολυσπουδαγμένοι και άνθρωποι των πρακτικών λύσεων δεν δικαιούνται να μην αντιλαμβάνονται την σειρά των πραγμάτων. Η βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα μικρά ή μεγάλα πρέπει να είναι ισχυρή και άμεση. Δεν επιτρέπονται νοητικές ακροβασίες που αμβλύνουν τα αντανακλαστικά και θολώνουν την πορεία προς την ανατροπή. Που εμποδίζουν την απομάκρυνση των αντιστάσεων εφαρμογής δράσεων που οφείλει το ιατρικό σώμα να λάβει προκειμένου να εξυπηρετήσει την αποστολή του. Συστράτευση για τα προφανή. Μαζική συμμετοχή.
Ο γιατρός, ουσιαστικά ο δυνατότερος κρίκος του συστήματος, που δεν απαιτεί κανόνες παιχνιδιού και συμμόρφωση από όλους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται ουσιωδώς στην αποστολή του και είναι άξιος της τύχης του.
Ζούμε την εποχή που έχουμε την ευκαιρία να συμβαδίσουμε και να οδηγήσουμε τη μαζική πλέον απαίτηση και δυνατότητα αλλαγών αναγκαίων. Μηδενική ανοχή στην υποκρισία. Την αδιαφάνεια. Την αναξιοκρατία. Την επιστημονική ανεπάρκεια. Την έλλειψη προγραμματισμού. Την προκλητικά ανεπαρκή εκπαιδευτική διαδικασία. Την άλωση και προαγορά σημαντικών θέσεων. Τον εφησυχασμό. Ανταμοιβή δίκαιη σε όσους εργάζονται και παράγουν αξία αλλά ταυτόχρονα κάθαρση του ιατρικού σώματος από όσους εργάζονται για το δικό τους μόνο συμφέρον αδιαφορώντας ή και βλάπτοντας το συμφέρον των συναδέλφων τους ή όταν δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που η κοινωνία τους έταξε.

Οι λύσεις είναι προφανείς.

Ο αγώνας είναι κοινός!

Δημήτρης Τριανταφύλλης
Καρδιολόγος
Υποψήφιος ΝΙΚΙ-ΙΣΑ για Πειθαρχικό και Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2014