Μαζί κερδίζουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις 12 & 13 Οκτωβρίου ψηφίζουμε ΝΙΚΙ-ΙΣΑ.

AFISA_NIKISA_FINAL_HIGH