Οι θέσεις μου σαν υποψήφιο μέλος του ψηφοδελτίου μας:

Yπογραφή συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΙΣΑ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για τον καθορισμό ελαχίστων αμοιβών ανά ιατρική πράξη – επέμβαση – νοσηλεία. Με βάση κυρίως Αμερικανικά πρότυπα χρεώσεων (Medicare Physician Fee Schedule), εφαρμογή ακριβοδίκαιων ιατρικών αποζημιώσεων με βάση την ειδικότητα, το setting (νοσοκομείο, ιατρείο ή άλλη εγκατάσταση), γεωγραφική κατανομή, σχετικό ρίσκο ιατρικής πράξης (relative value units ή RVU), χρονοχρέωση, νέος ή παλαιός ασθενής.

Για να γίνει αυτό, το κράτος πρέπει να ενθαρρύνει και χρηματικά να επιχορηγήσει την ηλεκτρονική καταγραφή των ιατρικών πράξεων για να υπάρχει απόδειξη της εργασίας του ιατρού πάνω στον ασθενή (medical documentation).

Άμεση απόδοση των ιατρικών αμοιβών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με προσωπική επιταγή, στους θεράποντες ιατρούς χωρίς την μεσολάβηση τρίτων. Προτάσεις προς την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδας για απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου (φοροαπαλλαγή αγοράς ιδιωτικής ασφάλειας) με χορήγηση κινήτρων προσφοράς ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων, ατομικών ή ομαδικών.

ΚΑΝΕΝΑ φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή με απαίτηση ποινικής ευθύνης για τους φαρμακοποιούς που τα χορηγούν. Θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου στη συνταγογράφηση με βάση διεθνή εφαρμοσμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα.  ΟΧΙ στο αυθαίρετο “πλαφόν” συνταγογράφησης. Συμμετοχή του ΙΣΑ στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική του φαρμάκου.

ΑΜΕΣΗ αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, προπτυχιακής και μεταπτυχιακής με θέσπιση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας εκπαίδευσης (system accreditation). Συνεχής και αυστηρή αξιολόγηση τόσο της ποιότητας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ειδικότητας όσο και την επιδόσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Πλήρη ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας μονάδων ημερήσιων χειρουργείων με θέσπιση αυστηρών κανόνων λειτουργίας (One day surgery).

Κατάργηση των υποχρεωτικών εισφορών στο ΤΣΑΥ και θέσπιση του δικαιώματος των ιατρών να επιλέγουν τον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους φορέα ελεύθερα από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ των ιατρείων των νέων γιατρών

Συμμετοχή του ΙΣΑ στα ΔΣ των κρατικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για εξασφάλιση ιατρικής ποιότητας στις ασφαλιστικές αποφάσεις από τους ίδιους τους γιατρούς (quality assurance).

Μείωση του χρηματικού ποσό της ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στον ΙΣΑ, άνευ  χρηματικής επιβάρυνσης σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της ανανέωσης αυτής.

Η Ελλάδα εκτός από στοχευμένες ιατρικές υπηρεσίες όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι ανύπαρκτη στον χώρο του ιατρικού τουρισμού και θα μείνει έτσι αν το κράτος δεν βοηθήσει για την θέσπιση και λειτουργεία κανόνων υποστήριξης της ελεύθερης ιατρικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το παράδειγμα πρωτοπόρων χωρών όπως η Γερμανία. Πλήρης ανάλυση του τρόπου αυτού θα γίνει με διεθνές συνέδριο των παγκόσμιων συμβούλων ιατρικού τουρισμού, με την αιγίδα του ΙΣΑ.

Ιωάννης Μωυσίδης, Ιατρός