Επαναφορά των αποδοχών των ιατρών στα προ του 2010 δεδομένα, άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης.


Θέσπιση κινήτρων παραγωγικότητας.


Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων που έχουν περικοπεί από το 2012 και μετά.


Διορισμοί σε όλες τις βαθμίδες και κυρίως Επιμελητών Β, με προτεραιότητα στους ήδη κριθέντες.


Μονιμοποίηση των επικουρικών ιατρών μετά από τρεις θητείες σε θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΣΥ.


Καμία αλλαγή στην έως τώρα μορφή ωραρίου εργασίας (πχ. κυκλικά ωράρια).


Ενιαίες εργασιακές σχέσεις σε ΟΛΑ τα επίπεδα του δημόσιου τομέα υγείας.


Εργασία μέχρι το 67 ο έτος ηλικίας σε όσους το επιθυμούν, αλλιώς συνταξιοδότηση στα 35 χρόνια υπηρεσίας.


Να συμπεριληφθούν οι ώρες εφημερίας στα συντάξιμα χρόνια.


Αυτόματη παράταση της θητείας των ειδικευομένων ιατρών μέχρι και την πρόσληψη των επόμενων διορισμένων.


Να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας στα ελληνικά νοσοκομεία στον χρόνο προυπηρεσίας για πρόσληψη στο ΕΣΥ.


Διορισμός ιατρών, με σχέση ορισμένου χρόνου, στην θέση των εγκύων συναδέλφων (επιμελητών και ειδικευμένων ) που παίρνουν άδεια μητρότητας και λοχείας, για όσο καιρό διαρκεί η άδειά τους.


Συγκεκριμένο, λειτουργικό και επίκαιρο καθηκοντολόγιο για κάθε βαθμίδα ΕΣΥ.


Συγκεκριμένο πλάνο εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις με κεντρικό έλεγχο της εφαρμογής του. Λειτουργία του «Τετραδίου Πεπραγμένων Ειδικευόμενου», απαραίτητο για την συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας.


Άμεση αξιολόγηση των πρώην ιατρών ΙΚΑ, νυν ιατρών ΠΕΔΥ, ώστε να εξισωθούν βαθμολογικά και μισθολογικά με τους ιατρούς του ΕΣΥ.


Πλήρης στελέχωση και άμεση λειτουργία των δομών του ΠΕΔΥ.


Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των πολιτών.


Έλεγχος ποιότητας του συστήματος υγείας – Αξιολόγηση υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού.


Αναδιοργάνωση του ΕΣΥ με βάση τη νοσηρότητα του πληθυσμού μετά από ολοκλήρωση του χάρτη υγείας.


Επαναφορά του διορισμού σε προσωποπαγή θέση του πρώτου σε σειρά αναμονής ιατρού όταν βγαίνει σε άδεια εγκυμοσύνης ειδικευόμενη συνάδελφος.


ACLS ή BLS για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


Εξετάσεις στο πρότυπο των πανελληνίων εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας με θέσπιση επαρκούς μεταβατικής περιόδου.


Συνεχής και αυστηρή αξιολόγηση τόσο της ποιότητας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ειδικότητας όσο και την επιδόσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.


Αλλαγή προγράμματος σπουδών με προαπαιτούμενα τα προκλινικά μαθήματα για εισαγωγή στις κλινικές.


Κάλυψη από τον ΙΣΑ της αστικής ευθύνης των ειδικευομένων ιατρών.


Θεσμοθέτηση ελέγχου ποιότητας εκπαίδευσης από τον ΙΣΑ στα νοσηλευτικά ιδρύματα που είναι στην περιοχή ευθύνης του.


Ίδρυση ιδιωτικών ιατρικών σχολών με βάση τα διεθνή πρότυπα και χορήγηση ειδικότητας από διασυνδεδεμένα με αυτά ιδιωτικά νοσηλευτήρια μετά από ΑΥΣΤΗΡΗ αξιολόγηση αυτών από επιτροπή με τη συμμετοχή του ΙΣΑ και μελέτη του απαραίτητου αριθμού ιατρών.