Καθολική πρόσβαση ΟΛΩΝ των γιατρών στο σύνολο του συστήματος υγείας δημόσιου και ιδιωτικού, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.


Εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της υγείας.


Άνοιγμα του ΕΟΠΥΥ σε ΟΛΟΥΣ τους ιατρούς.


Ελεύθερη και καθολική πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες δομές και σε ΟΛΟΥΣ τους ειδικευμένους ιατρούς.


ΚΑΝΕΝΑ φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή με συνοδό ποινική ευθύνη για τους φαρμακοποιούς που τα χορηγούν.


Επαρκείς πόροι για το σύστημα ΠΦΥ και ΔΦΥ. Η σημερινή χρηματοδότηση ΔΕΝ εξασφαλίζει βιώσιμο σύστημα υγείας.


Θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου στη συνταγογράφηση με βάση διεθνή πρότυπα και θεραπευτικά πρωτόκολλα. ΟΧΙ στο αυθαίρετο “πλαφόν” συνταγογράφησης.


Αντιμετώπιση του ιατρικού πληθωρισμού και ΑΜΕΣΗ αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, προπτυχιακής και μεταπτυχιακής.


Θέσπιση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας εκπαίδευσης και ποινές σε κλινικές και ιδρύματα που δεν παρέχουν αξιόπιστο και ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο.


ΠΛΗΡΗΣ και ΚΑΘΟΛΙΚΗ εφαρμογή τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα των ΚΕΝ.


Υπογραφή συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΙΣΑ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για τον καθορισμό ελαχίστων αμοιβών ανά ιατρική πράξη – επέμβαση – νοσηλεία.


Άμεση απόδοση των ιατρικών αμοιβών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με προσωπική επιταγή, στους θεράποντες ιατρούς χωρίς την μεσολάβηση τρίτων.


Οι ιδιωτικές ασφάλειες να καλύπτουν και να αποζημιώνουν όλα τα νοσήματα, ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου ιατρικής πάθησης (για παράδειγμα οι ασφάλειες εξαιρούν σήμερα τα αλλεργιολογικά νοσήματα), και ανεξάρτητα από την επιλογή προγράμματος ασφαλιστικής κάλυψης του προσφερόμενου συμβολαίου, ατομικού ή ομαδικού.


Πλήρη ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας μονάδων ημερήσιας νοσηλείας – χειρουργείων με θέσπιση αυστηρών κανόνων λειτουργίας (One day clinic -surgery).


Κατάργηση των υποχρεωτικών εισφορών στο ΤΣΑΥ και θέσπιση του δικαιώματος των ιατρών να επιλέγουν τον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους φορέα ελεύθερα από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.


Το ΤΣΑΥ να παραμείνει ΑΥΤΟΝΟΜΟ με ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ διοίκηση από τους υγειονομικούς, να προχωρήσει ο διαχειριστικός έλεγχος, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της οικονομικής κατάρρευσης του ταμείου μας και να προχωρήσει η πλήρης αναδιοργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας του! ΔΕΝ θα ανεχθούμε ΚΑΜΙΑ απαξιωτική συμπεριφορά από το ΤΣΑΥ προς τους ιατρούς.


Σταδιακή επαναφορά των συντάξεων στα προ κρίσης επίπεδα με βάση τις πραγματικές εισφορές των ιατρών.


Ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικού ταμείου των ιατρών μελών του ΙΣΑ.


Ίδρυση και λειτουργία ιατρικού δικτύου με την ευθύνη του ΙΣΑ.


Χάρτης υγείας και ενδυνάμωση δομών που παρέχουν έργο μετά από αντικειμενική αξιολόγηση τους.


Ηλεκτρονική κάρτα υγείας για όλους του πολίτες.


Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ των ιατρείων των νέων γιατρών.


Συμμετοχή του ΙΣΑ στα ΔΣ των κρατικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.


Συμμετοχή του ΙΣΑ στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική του φαρμάκου.


Σεβασμός στον ρόλο και την προσφορά των επαγγελματικών ενώσεων των ιατρών. Ρόλος του ΙΣΑ είναι να συντονίζει και να
οργανώνει.


Η αστική ευθύνη ιατρών να γίνει αστικό και όχι ποινικό αδίκημα.


Μείωση του χρηματικού ποσό της ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στον ΙΣΑ, άνευ χρηματικής επιβάρυνσης σε περίπτωση
καθυστέρησης πληρωμής της ανανέωσης αυτής.


 

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ πρέπει να είναι ΜΟΝΟ Πρόεδρος του ΙΣΑ και όχι πολυθεσίτης


Διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών του ΙΣΑ τα τελευταία τρία έτη.


Κατάργηση της προσχηματικής κοινωνικής δράσης που οδηγεί στο κλείσιμο ιατρείων και λοιπόν δομών υγείας.


ΑΜΕΣΗ κατάργηση της ανεξέλεγκτης διακίνησης φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού από τον ΙΣΑ καθώς είναι εκτός θεσμικού πλαισίου.


Έλεγχος νομιμότητας ΟΛΩΝ των διορισμών που έχουν γίνει από την απερχόμενη διοίκηση του ΙΣΑ. Θεσμική θωράκιση του ΙΣΑ και ΑΝΑΚΤΗΣΗ του κύρους που πρέπει να έχει.


Στηρίζουμε τους νέους ιατρούς και διεκδικούμε την απόλυτα αναγκαία ανανέωση του ΙΣΑ με την υιοθέτηση ποσόστωσης νέων ιατρών στο ΔΣ και θέσπιση ορίου 2 θητειών για τη θέση του Προέδρου του ΙΣΑ