Ειδικός Παθολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκπαίδευση στο ΓΝΑ και στο St. Mery’s Hospital London, στη χρήση των αναίμακτων μεθόδων στη διάγνωση των περιφερικών αγγειοπαθειών.
Επαγγελματική δραστηριότητα από το 1986 ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Υποψήφιος στις εκλογές του ΙΣΑ 2014 για το πειθαρχικό συμβούλιο, με το συνδυασμό Ν.Ι.ΚΙ- ΙΣΑ επικεφαλής του οποίου είναι ο καταξιωμένος συνάδελφος Γιώργος Ελευθερίου Αγγειοχειρουργός.