Βιοπαθολόγος
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Διευθυντής ιδιωτικού εργαστηρίου.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκπαιδεύτηκε στην Βιοπαθολογία και μετεκπαιδεύτηκε στην Βιολογία της Αναπαραγωγής και Κλινική Εμβρυολογία, στο Παρίσι, Γαλλία.
Εργάστηκε σε μεγάλα Νοσοκομεία των Παρισίων και της Νέας Υόρκης.
Τέως Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης (New York University Medical Center).
Μέλος επιστημονικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Έχει δημοσιεύσει κλινικές και ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.