Ημερομηνία γέννησης: 14 Δεκεμβρίου 1977

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 62, Νέο Ψυχικό

Μέση εκπαίδευση:  2ο Λύκειο Λιβαδειάς 1995

 

Πτυχίο ιατρικής:  Ιατρική σχολή πανεπιστημίου “OVIDIUS” Κωστάντζα Ρουμανίας  Αγγλόφωνο τμήμα (1996-2002)

Αναγνώριση πτυχίου(ΔΟΑΤΑΠ): 2006

Άδεια άσκησης επαγγέλματος : 2006

Στρατιωτική υποχρέωση:  24/05/2004 εως 24/05/2005

 

Προϋπηρεσία :

20/06/2005 – 05/06/2007 :επιστημονικός συνεργάτης στη Κεντρική Κλινική Αθηνών

06/06/2007 – 06/09/2008 : 3μηνη εκπαίδευση Γ.Ν.Ν.Καλαμάτας

06/09/2007 – 06/09/2008 : ειδικευόμενος χειρουργικής  Γ.Ν.Ν.Καλαμάτας

20/02/2009 -19-02-2013 : ειδικευόμενος ουρολογικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ

20/02/2012-19/08/2012 :ειδικευόμενος παιδοουρολογικής κλινικής Παίδων ‘Αγ.Σοφία’

20/08/2012-19/02/2-13 :ειδικευόμενος πλαστικής χειρουργικής κλινικής 401 ΓΣΝΑ

20/02/2013-20/08/2013 : επικουρικός επιμελητής στο 401 ΓΣΝΑ, στα πλαίσια παράτασης της ειδικότητας

21/08/2013- Σήμερα : Επιμελητής Ουρολόγος Μητροπολιτικού Θεραπευτηρίου

 

Ξένες γλώσσες :

Αγγλικά (πολύ καλά), Ρουμανικά (πολύ καλά)

 

Γνώσεις Η/Υ:

Καλή χρήση word, excel, power point