Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεννήθηκα στην Αθήνα και είμαι το δεύτερο παιδί του Παύλου Αλευρά και της Ευαγγελίας Φωτοπούλου που κατάγονται από το Οίτυλο Λακωνίας και την Αμφιθέα Μεσσηνίας αντίστοιχα. Είμαι έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών της Ρέας επί πτυχίω φοιτητρίας της Νομικής και της Ευαγγελίας δευτεροετούς φοιτητρίας της Ψυχολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση των εγκυκλίων σπουδών μου αποφοίτησα από το Λύκειο Αγίας Παρασκευής Αττικής. Ενεγράφην στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησα με βαθμό «λίαν καλώς» . Ακολούθως εξεπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ως γραφέας ιατρός στον Ελληνικό Στρατό και στην συνέχεια την υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου(αγροτικό) στην Κατταβιά Ρόδου νομού Δωδεκανήσου. Μετά το πέρας της υπηρεσίας υπαίθρου ειδικεύομαι στην Χειρουργική, στην Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Μονάδα Μεταμοσχεύσεων και Χειρουργικής Νεφροπαθών (Λαικό Νοσοκομείο) και μετά από εξετάσεις λαμβάνω τον τίτλο της ειδικότητος του Γενικού Χειρουργού.

Στην συνέχεια, επιτυχών στις εξετάσεις του ΙΚΥ, εξειδικεύομαι στην Προηγμένη Ενδοσκοπική Διαγνωστική και Θεραπευτική Χειρουργική (ERCP, Ενδοσκοπική Παλίνδρομο Χολάγγειο Παγκρεοτογραφία, ESWL, ( Εξωσωματική Λιθοτριψία) με θέση Clinical Research Registrar στην Χειρουργική Κλινική του Catholic University της Ρώμης. Επιστρέφω στην Ελλάδα και εργάζομαι ως χειρουργός στην Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» Τ.Υ.Π.Ε.Τ. της Εθνικής Τραπέζης και στην Κλινική «Ιασώ General» ως Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δραστηριοποιούμαι και σε άλλα διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του λεκανοπεδίου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «λίαν καλώς»
 • Διδακτορική Διατριβή ομοφώνως με «Άριστα» και θέμα «Η επίδραση των προσταγλανδινών στην ανάπτυξη του καρκίνου και των μεταστάσεών του.
 • Παρακολούθηση 64 Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων, Συμποσίων, Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.
 • Ανακοινώσεις σε 7 Διεθνή και 24 Ελληνικά Συνέδρια
 • Δημοσιεύσεις σε 8 Ελληνικά και 5 Διεθνή Ιατρικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απηχήσεως (impact factor 2,8 έως 5,7)
 • Συμμετοχή στην έκδοση 4 επιστημονικών βιβλίων (άπαντα με ISBN).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράμματος που αφορά στην απόφραξη των ενδοπροθέσεων στο Ερευνητικό Κέντρο του Catholic University , καθώς και συμμετοχή σε άλλα Ερευνητικά Προγράμματα.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών που αφορούν στην Ενδοσκοπική Χειρουργική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Κλινική Άσκηση Φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδασκαλία Βασικής Ενδοσκοπήσεως στους ειδικευομένους Ιατρούς της Χειρουργικής Κλινικής του Catholic University.
 • Συμμετοχή στην διδασκαλία των θεωρητικοπρακτικών προγραμμάτων που διοργανώνει η Χειρουργική Κλινική του Catholic University και απευθύνονται σε Ειδικευμένους Γαστρεντερολόγους και Ενδοσκόπους Χειρουργούς
 • Εκπαιδευτής σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Νοσηλευτικόυ Προσωπικού της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» επιχορηγούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ
 • Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα για την διδασκαλία του μαθήματος της Ανατομικής στις Σχολές Επιστημών Υγείας του Τ.Ε.Ι Αθηνών.

Οι θέσεις του υποψηφίου Π. Αλευρά