Γενικός Ιατρός

Εξειδικευθής στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Υπηρεσία Υπέθρου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και το Κέντρο Υγείας Παξών

Μεταπτυχιακό

Δοιίκηση Μονάδων Υγείας

Ιδιώτης Ιατρός