Ιδρύθηκε η Νέα Ιατρική Κίνηση (Ν.Ι.ΚΙ – ΙΣΑ) για την ριζική αλλαγή στον ΙΣΑ

Τον Δεκέμβριο του 2013 ιδρύθηκε η Νέα Ιατρική Κίνηση (Ν.Ι.ΚΙ – ΙΣΑ) για την ριζική αλλαγή και απαλλαγή του φαύλου καθεστώτος στον ΙΣΑ. Η Νέα Ιατρική Κίνηση ( Ν.Ι.ΚΙ) αλλάζει την πορεία φθοράς και...