Δ. Τριανταφύλλης: Πρόταση Αναμόρφωσης Συστήματος Υγείας

«Υγεία για όλους»  Άρση του περιορισμού αποκλειστικής άσκησης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Αυτός ο διαχωρισμός δεν υπάρχει στα νοσοκομεία. Τα δημόσια νοσοκομεία δεν ασκούν ήδη και πρωτοβάθμια περίθαλψη με τα τακτικά εξωτερικά τους ιατρεία;...